Particulieren ? Hulp nodig ?

Tweedelijns juridische bijstand

Volgens de wet is dit de "juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon onder de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand, al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding" (art.508/1, 2° Ger.W.).

Samengevat, ingewikkelde zaken en, uiteraard, de processen.

Hier bevinden wij ons in een domein dat voorbehouden is aan advocaten.

Niet iedereen heeft recht op tweedelijns juridische bijstand. Deze is beperkt tot rechtzoekenden waarvan het inkomen onder bepaalde grenzen ligt. Om deze inkomensgrenzen te kennen, zie hier.

Agenda

augustus 2018 :

Niets voor deze maand

juli 2018 | september 2018

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief