Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Eerste stap : mijn budget en het beschikbaar bedrag berekenen

Een veelgemaakte fout bestaat erin een betalingsvoorstel voor te leggen aan zijn schuldeisers zonder op voorhand zijn budget te hebben berekend of een veel te hoog maandelijks bedrag voor te stellen dat onmogelijk houdbaar is op lange termijn.

Probeer uw lasten niet te minimaliseren. Hoewel het zo is dat bepaalde uitgaven herzien en verminderd kunnen worden en dat bepaalde uitgaven in vraag moeten gesteld worden (vrijetijdsbesteding, kleding, voeding, vervoer of GSM), mag je zeker niet vergeten dat op andere uitgaven niet kan bespaard worden (belastingen, huur, gas- en electriciteit, brandverzekering, enz...) en ze zeker niet uit het oog verloren mogen worden.

U kunt uw budget berekenen aan de hand van de budgettaire roosters beschikbaar op deze website.
Zie ook op de website www.checkyourbudget.be (enkel in het Frans).

Heb je je budget berekend ? Zodoende heb je het maandelijks beschikbaar bedrag vastgesteld dat verdeeld kan worden onder je schuldeisers. Nu kan je een minnelijke schikking aangaan en je schuldeisers betaaltermijnen vragen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief