Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De collectieve Schuldenregeling/ Knelpunten en aanbevelingen

Schuldenregeling 20-05-2009

In 2009 hebben het VZW Steunpunt - Schuldbemiddeling en het Centrum Kauwenberg samengewerkt om:

  • Een eerste (niet beperkte) stand van zaken op te maken, op basis van ervaringen van mensen, van de moeilijkheden die zich voor, gedurende en zelfs na de procedure van collectieve schuldenregeling kunnen voordoen.
  • De nadruk te leggen op de goede praktijken of aanbevelingen met als doelstelling een verbetering van de bestaande wetgeving voor te stellen.

Deze knelpunten waren gebaseerd op getuigenissen van mensen die in de armoede leven en getuigenissen van (minnelijke) schuldbemiddelaars.
Vanuit deze gezamenlijke ervaringen hebben we een aantal knelpunten en inconsistenties willen blootleggen aangaande de wet op de collectieve schuldenregeling.

De knelpunten gaan over preventie, nazorg, informatie en communicatie, de menselijke waardigheid en lacunes of overlappingen tussen de verschillende wetgevingen.

In de tekst die volgt zijn verschillende anonieme getuigenissen opgenomen van schuldbemiddelaars en mensen in armoede. Ze zijn in cursief vermeld.

We vestigen u aandacht op het feit dat de wet betreffende de collectieve schuldenregeling sinds de redactie van deze tekst herhaaldelijk gewijzigd werd.
Een aantal van onze aanbevelingen (zoals een kopie van het jaarverslag aan de schuldenaar bezorgen, de bepaling van een leefloon in overeenstemming met de menselijke waardigheid, de indexering van het leefloon, een beperking van de duur van de minnelijke aanzuiveringsregeling) werden in de wetgeving geïntegreerd.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief