Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze opleidingen

Het Steunpunt wordt gesubsidieerd door de GGC en de COCOF met het oog op de ondersteuning van de werking van de Brusselse diensten schuldbemiddeling, onder meer via het organiseren van opleidingen voor schuldbemiddelaars.

De permanente vormingen die wij organiseren ten behoeve van schuldbemiddelaars zijn ook toegankelijk voor andere professionals (maatschappelijk werkers, advocaten …) in zoverre er plaatsen beschikbaar zijn.

Als Steunpunt lijkt het ons belangrijk om ook opleiding te organiseren voor een breder publiek (maatschappelijke werkers, terreinwerkers, advocaten, werkgevers, syndicaten, …).
Het doel van deze opleidingen is de deelnemers te sensibiliseren voor de problematiek van de schuldoverlast, er meer aandacht aan te besteden, beter de activiteiten van de diensten schuldbemiddeling te leren kennen en hun technische of juridische vaardigheden te vergroten o.a. betreffende het consumentenkrediet en de collectieve schuldenregeling.

Programme formations 2023-2024 Programma opleidingen


Onze algemene voorwaarden en inschrjvingsformulier van onze opleidingen 2023-2024


Agenda gratis informatiesessies collectieve schuldenregeling 2023-2024

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief