Verslag van het conferentiedebat van donderdag 8 maart 2018: een ontmoeting met Parking.Brussels

De vertegenwoordigers van Parking.Brussels kwamen ons uitleg geven over de structuur en de organisatie van het Brussels Parkeeragentschap, zijn opdrachten en zijn werking.

U vindt alle meegedeelde informatie in de Powerpoint-presentatie die bij die gelegenheid werd verspreid:

De debatconferentie was ook een uitgelezen kans om bij de vertegenwoordigers van Parking.Brussels de problemen aan te kaarten, die de diensten schuldbemiddeling ervaren met betrekking tot het parkeeragentschap. Zij hadden oren naar onze grieven en toonden zich bereid tot samenwerken. Zij stelden ons met name voor om bij de diensten schuldbemiddeling navraag te doen in verband met probleemsituaties, vragen of zelfs onregelmatigheden die zij zouden hebben vastgesteld. Het Steunpunt zal deze vervolgens doorspelen aan het parkeeragentschap. Aarzel dus niet om ons alle vragen door te spelen die u aan het agentschap wilt stellen, alsook de eventuele onregelmatigheden of misbruiken die u in uw dossiers zou vaststellen. U kan deze doorsturen naar het volgende adres: r.knapen@mediationdedettes.be.

Agenda

augustus 2018 :

Niets voor deze maand

juli 2018 | september 2018

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief