Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De Dag zonder Krediet: Aanbevelingen

Onze vereniging is één van de initiatiefnemers van het Platform Dag Zonder Krediet dat begonnen is in 2005.

Traditiegetrouw wordt de Dag Zonder Krediet op de laatste zaterdag van november georganiseerd.

Tegenwoordig groepeert het Platform 20 Franstalige en Nederlandstalige verenigingen, en streeft ze er nog altijd naar het publiek bewust te maken van de gevaren van het gemakkelijk krediet. Ze formuleert ook elk jaar aanbevelingen op vlak van wetgeving ter bescherming van kredietnemers of ter voorkoming van schuldoverlast.

Informatie over de aanbevelingen, de leden van het Platform, over de activiteiten die op de Dag Zonder Krediet worden georganiseerd,over de pedagogische instrumenten en over de publicaties vindt u op de websites www.dagzonderkrediet.be en www.journeesanscredit.be.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief