Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Hoe berekent men zijn inkomsten?

Om een budget op te stellen moet men eerst zijn inkomsten berekenen, met andere woorden het bedrag bepalen waarover men beschikt om rond te komen.

Men houdt eerst rekening met de beroepsinkomsten: het loon, overuren, premies, vakantiegeld en eindejaarspremie. Kortom, alles waarover u netto beschikt, wat er op uw bankrekening gestort wordt.

Vervolgens neemt men de vervangingsinkomens onder de loep: de werkloosheidsuitkeringen, de mutualiteituitkeringen, het leefloon, het invaliditeits - of ouderdomspensioen.

Er dient tevens rekening gehouden te worden met andere uitkeringen en in het bijzonder met de kinderbijslag.

Tenslotte worden nog de andere inkomsten in rekening gebracht (huurgelden, intresten, enz...).

Het totaalbedrag van deze inkomsten (eventueel gedeeld door 12 indien het gaat om een inkomen dat slechts eenmaal per jaar betaald wordt) is het maximum bedrag dat u mag uitgeven per maand.

U kunt uw budget berekenen aan de hand van de budgettaire roosters besckikbaar op deze website.

Zie ook op de website www.checkyourbudget.be (enkel in het Frans).

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief