Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Wat doet een schuldbemiddelaar ?

Het eerste onderhoud

De bemiddelaar zal met u eerst een lijst maken van uw inkomsten en uw schulden. Indien u over deze inlichtingen niet allemaal beschikt zal de bemiddelaar deze informatie opvragen bij uw schuldeisers. Hij zal u ook helpen bij het nakijken van de rekeningen van uw schuldeisers.

U zoekt samen uit welke middelen u nodig hebt om een menswaardig bestaan te leiden d.w.z. een bestaan waarbij de noodzakelijke uitgaven zoals deze voor huur, water, gas, elektriciteit, eten, kleren, gezondheid, vervoer, onderwijs, medische verzorging... voorzien worden.

Zo kan er berekend worden hoeveel overblijft om de schuldeisers maandelijks terug te betalen. U weet dan over welk budget u elke maand kan beschikken om te leven. Aangezien de bemiddelaar dit overzicht samen met u zal hebben opgesteld, zult u binnen de grenzen van dit budget moeten blijven zolang de afbetalingen van uw schulden lopen.

Indien u echter geconfronteerd wordt met een ziekte, een ongeval of een belangrijke onvoorziene omstandigheid zult u terug contact moeten nemen met uw bemiddelaar om het budget en het afbetalingsplan te herzien.

De bemiddelaar kan voorstellen u regelmatig te ontmoeten om de evolutie van uw betalingen na te gaan.

Het afbetalingsplan

Na dit eerste werk zal de bemiddelaar samen met u een afbetalingsplan voor de schuldeisers opstellen. Daarna zal de bemiddelaar de schuldeisers vragen of ze akkoord gaan met dit plan. Indien nodig zal hij contact met hen opnemen en zal hij uw situatie meer in detail uitleggen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief