Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Doelstellingen van de schuldbemiddeling

  1. De bemiddeling heeft tot doel een duurzame oplossing te vinden voor het probleem van schuldoverlast van de schuldenaar ;
  2. De bemiddeling probeert de schuldenaar een menswaardig bestaan te waarborgen door hem te helpen zijn verbintenissen tegenover de schuldeisers in de mate van het mogelijke na te leven ;
  3. Door aan de schuldenaar middelen te geven voor een autonoom budgetbeheer, streeft de bemiddeling er tenslotte naar dat hij zijn verantwoordelijkheid zou opnemen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief