Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Gedragsregels van de schuldbemiddelaar

In 2004 hebben de schuldbemiddelaars van het Brusselse gewest een gedragscode voor schuldbemiddelaars uitgewerkt (onafgezien de procedure van de collectieve schuldenregeling waar de tussenkomst van de schuldbemiddelaar geregeld wordt door het Gerechtelijk Wetboek).

In 2006 werd een gezamenlijke tekst ontworpen door het Steunpunt voor Brussel, het Observatorium Krediet en schuldenlast voor Wallonië en de VVSG voor Vlaanderen.

Dit werk ligt in de lijn van de kwaliteitsverbetering van het werk van de diensten schuldbemiddeling: wij menen inderdaad dat deze tool - die het kader, de rechten en de plichten van de diensten schuldbemiddeling en schuldbemiddelaars bepaalt - een belangrijke troef is, enerzijds voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de personen die een beroep op de diensten doen en, anderzijds, voor de bepaling van de opdrachten van de schuldbemiddelaar met de partners van de schuldbemiddeling (schuldenaars, schuldeisers,…).

De code van gedragsregels werd aanvaard door een groot aantal verenigingen die aan schuldbemiddeling doen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief