Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Tips van de sector

Hier vindt u een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer van uw dossiers nuttig kunnen zijn.

INFOS ONTVANGEN IN JUNI

16/06/2021 - SOCIALE UITKERINGEN : Vergeet niet, dat het bedrag van het leefloon zal op 1 juli 2021 stijgen. Info en bedragen op volgende website.

14/06/2021 - PENALE BOETES : Wist u dat het sinds kort mogelijk is om een afbetalingsplan te vragen voor een strafrechtelijke boete (overtreding, corona boete...) zelfs als deze nog niet voor de rechter is geweest ? Let op: dit geldt niet voor verkeersboetes. Meer info op de 2e pagina van de FAQ op de website www.uwboete.be of via het bijgevoegd formulier (adres = juist, geen straatnaam)

09/06/2021 - CORONAVIRUS: De Brusselse regering heeft besloten om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een staatslening om zijn handelshuur te betalen te versoepelen. Verhoging van het maximumbedrag en de aflossingsperiode. Meer informatie HIER.

07/06/2021 - JUSTITIE : Sinds 1 juni 2021 is het bedrag van de procedurele toelagen zojuist met 10% verhoogd. Dit is de derde keer sinds 2007 dat deze bedragen worden geïndexeerd. Bedragen en toelichtingen op de volgende link (alleen in het Frans voor het moment).

03/06/2021 - CORONAVIRUS : Ook dit jaar zullen particuliers niet naar de FOD kunnen gaan om hulp te krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte. Behalve voor uitzonderlijke gevallen is alleen een telefonische bijstand mogelijk als u een afspraak maakt voor 29/6/2021. Meer info op de FOD website.

01/06/2021 - KREDIET : Na de CREG is het de beurt aan FEBELFIN om haar jaarverslag bekend te maken. Deze kan worden geraadpleegd op de volgende link.

INFOS ONTVANGEN IN MEI

31/05/2021 - ENERGIE: De CREG, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, heeft haar Jaarverslag 2020 vrijgegeven voor raadpleging HIER. Een samenvatting van belangrijke ontwikkelingen en opvallende feiten is ook beschikbaar op volgende link.

26/05/2021 - BESLAG : Weet u dat de particulier gratis een kopie van zijn beslagleggingsbevelen kan krijgen ? Daartoe hoeft hij alleen maar een verzoek in te dienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op info@nkgb-cnhb.be, met een kopie van zijn identiteitskaart. Om de informatie daarin te ontcijferen, stuur een verzoek naar s.vanderbruggen@mediationdedettes.be.

20/05/2021 - KREDIET : Op 1 juni 2021, verlaging van het JKP voor kredietopeningen, d.w.z. het maximale totaal dat alle uitgaven van het kredietcontract niet mogen overschrijden. Het zal dus (iets) minder kosten om voor zijn rekening negatief te passeren. Meer info op de website van de FOD

17/05/2021 - BESLAG : In geval van loonbeslag kunt u de deurwaarder dwingen tot verdeling over te gaan als u meent dat het zover is met het verwijzen naar het artikel 1629 van het Gerechtelijk Wetboek dat voorschrijft dat : de deurwaarder uiterlijk binnen de vijftien dagen na de uitnodiging die hem door de meest gerede partij is gedaan, een project van verdeling opstelt (...).

10/05/2021 - JUSTITIE: Publicatie van het jaarverslag van de Ombudsman voor gerechtsdeurwaarders. Het bevat een aantal interessante aanbevelingen, zoals de herziening van het tarief of de tuchtprocedure. Zie HIER.

07/05/2021 - SCHULDEISERS: Vanaf 1 mei worden penale boetes geïnd door het Team Invordering van de woonplaats van de debiteur en niet langer door het kantoor niet-fiscale invordering van de plaats van de overtreding. Laat het ons weten als u een verandering in het incassobeleid opmerkt. Meer info HIER

06/05/2021 - CSR : In geval van een schuld aan een Vereniging van Mede-eigenaars moet u ook de contactgegevens van de SYNDICUS vermelden , zodat de griffie geldig contact met hen kan opnemen. Zie artikel 577-8, §4, 6° van het Burgerlijk Wetboek.

04/05/2021 - KREDIET : Let op - wanneer u met een kredietgever onderhandelt om een overdracht van inkomsten op te schorten, vergeet dan de overdrachten tegen belastingteruggaven of vakantiegeld niet. Meer infos HIER

INFOS ONTVANGEN IN APRIL

26/04/2021 - SCHULDBEMIDDELING : Oprichting van virtuele STEUNGROEPEN voor mensen met overmatige schuldenlast. Meer infos HIER (alleen in het Frans).

23/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de verhoging van het niet beslagbaar deel van het inkomen (KB van 29/03/2021) - Meer infos HIER.

15/04/2021 - CORONAVIRUS : Verlenging tot 30/06/2021 van de premie van 50,00€/maand voor wie een leefloon ontvangt (of een gelijkwaardig inkomen) (Wet van 02/04/2021) - Meer infos HIER.

12/04/2021 - CORONAVIRUS - Verlenging tot 25/04 van het verbod van de uithuiszettingen in Brussel (BS dd. 01/04/2021) - Meer infos HIER.

07/04/2021 - SCHULDEISERS : Nieuw adres van de schuldeiser IRC GROUP - Rue des Prémontrés 2/12 te 4000 LUIK.

INFOS ONTVANGEN IN MAART

22/03/2021 - SCHULDEISERS : Nieuwe deurwaardersvereniging, vereniging van de deurwaarders Jacques LAMBERT, Luc PAUWELS & Roger MOREELS die de studie FORESTI LEX hebben gesticht - Victor Rousseaulaan 165/01 te 1190 VORST.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief