Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.

In de strijd tegen overmatige schuldenlast zal de Regering de diensten «schuldbemiddeling» versterken om het principe van budgetbegeleiding te veralgemenen. Pagina 33

Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders voor de inning van schulden. Als dit toch niet kan worden vermeden, verbindt de Regering zich ertoe om onder meer te werken aan de beperking van buitensporige kosten. Pagina 34

De Regering zal binnen de grenzen van haar bevoegdheden de initiatieven steunen van de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies,de gemeenten en de plaatselijke verenigingen om: te verbieden een beroep te doen op incassobureaus voor het innen van schoolvorderingen (geen incasso, gerechtsdeurwaarders, enz.). Pagina 52

Naar aanleiding van de resolutie van het Parlement over de toegang tot water voor iedereen en de strijd tegen waterarmoede in het Brussels Gewest, zal de Regering van bij het begin van de legislatuur een werkgroep oprichten waarin Vivaqua en de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen de armoede, de schuldenlast en de waterarmoede zullen worden samengebracht om de concrete acties te onderzoeken die op korte en middellange termijn moeten worden ondernomen om het aantal gebruikers of huishoudens die moeite hebben om toegang te krijgen tot water en het aantal afsluitingen drastisch te verminderen.

De Regering zal een statuut van beschermde klant invoeren voor het water en, als uitvloeisel daarvan, een sociaal watertarief vanaf 2021, zonder de vitale en de sociale schijf van de bestaande tarifering ter discussie te stellen. Zij zal samen met de OCMW’s en de verenigingen op het terrein de sociale ondersteuning en het preventiebeleid versterken en het concept van een redelijk betalingsplan dat in de energiesector bestaat, omzetten in de watersector. Pagina 102

Vindt HIER de volledige tekst terug.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief