Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De behandelde thema’s

De Verbruikersateliers willen aanzetten tot nadenken en tot het verwerven van praktische instrumenten aan de hand van volgende thema’s :

 • de persoonlijke en sociale waarden ;
 • het budget ;
 • de leningen en de krediete ;
 • de huisvesting en het energieverbruik ;
 • de gezondheid ;
 • het inkomen en de koopkracht.

Deze thema’s worden benaderd via verschillende individuele of collectieve activiteiten rond de volgende kwesties :

 • de verschillende functies van geld ;
 • de waarden die bepalen wat je koopt ;
 • de nuttige strategieën voor een beter budgetbeheer ;
 • het belang van een maandelijks budget en de opstelling van een jaarplanning ;
 • de risico’s van het krediet en de decodering van reclameboodschappen en - praktijken ;
 • de analyse van probleemsituaties en de zoektocht naar mogelijke oplossingen ;
 • de toelichting bij courante begrippen zoals “kredietopening, schuldoverlast, loonbeslag” ;
 • de nuttige informatie over de missie en de werking van een dienst schuldbemiddeling ;
 • de nuttige informatie over de diensten en de instellingen die consumenten die in moeilijkheden verkeren, helpen en begeleiden ;
 • enz...

Algemeen genomen willen we op de eerste vormingsdag een constructieve groepsdynamica opbouwen via actieve deelname, persoonlijke betrokkenheid, wederzijds luisteren en een plaats waar geen oordelen geveld worden. Eenmaal dit bereikt is, kunnen de workshops starten en kan het thema budgetbeheer behandeld worden. Tijdens deze workshops wordt er rekening gehouden met de vragen van de deelnemers en heeft men oog voor de samenhang en de relevantie van nieuwe vragen.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief