Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

Nieuws van de sector

Hier vindt U een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer uw dossiers nuttig kunnen zijn.


Tweede golf – nieuwe maatregelen voor de beslagleggingen

gepubliceerd op 6/01/2021


CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling


Wetvoorstel om de schadebedingen te beperken


De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.
In de strijd tegen overmatige schuldenlast zal de Regering de diensten «schuldbemiddeling» versterken om het principe van budgetbegeleiding te veralgemenen. Pagina 33
Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders...


De ombudsman van de gerechtsdeurwaarders (OKTOBER 2018)

Sinds september is het mogelijk om een beroep te doen op de ombudsman van de gerechtsdeurwaarders in geval van problemen met een deurwaarder. De ombudsman moet binnen de 90 dagen (uitzonderlijk verlengbaar met nog eens 90 dagen) een advies uitbrengen. Zijn tussenkomst is kosteloos.
Opdat de ombudsman het dossier in behandeling zou nemen, moet men kunnen aantonen dat eerst een vraag werd ingediend bij het betreffende kantoor over de ten laste gelegde feiten. Dat contact met het...


Naleving van de AVG door de diensten schuldbemiddeling (OKTOBER 2018)


Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van economisch recht van kracht geworden: wat verandert er voor ons ? (JUNI 2018)


Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek (DECEMBER 2017)

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken....


Nieuwe modelbrief in verband met autoparkeerautomaten (OKTOBER 2017)

Naar aanleiding van de vele antwoorden die sommige diensten voor schuldbemiddeling hebben ontvangen met betrekking tot onze modelbrief over oneerlijke bedingen in gemeentelijke reglementen in verband met parkeerautomaten, heeft het Steunpunt een modelbrief opgesteld als antwoord op dit schrijven.
Momenteel enkel beschikbaar in het Frans. Aarzel niet om het te vragen !

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief