Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

imprimer

Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met kredietgevers? (anderhalve dag)

Om met een financiële instelling efficiënt te kunnen onderhandelen, moet je een diepgaande kennis van de wetgeving op het consumentenkrediet bezitten.

Deze opleiding laat je toe je kennis uit te breiden om optimaal te kunnen onderhandelen met een financiële instelling.

Na deze opleiding, zal je bekwaam zijn afrekeningen te controleren, belangrijke vastgestelde misbruiken te herkennen, simulaties te maken om te berekenen wanneer een afbetalingsplan een einde zal nemen en de juiste juridische argumenten te gebruiken om de gegrondheid van de verbintenissen na te gaan.

Je leert er ook hoe de door het Steunpunt ontwikkelde tools te gebruiken: Excel-programma van berekeningen, checklist, modelbrieven en voorbeelden..

Inschrijvingsformulier
Algemene voorwaarden
Datum
  • 8 juni 2020
  • 12 juni 2020
Dienstregeling

* Van 9u tot 17u (maandag 8 juni 2020)
* Van 9u tot 13u (vrijdag 12 juni 2020)

Maximum aantal deelnemers

10

Prijs

Zie inschrijvingsformulier

Trainers

Claire de Schaetzen (economist)

Locatie

Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jubelfeestlaan 153-155
1080 Brussel

Inschrijving
  • Hetzij door het bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen per brief naar: Jubelfeestlaan 153-155 te 1080 Brussel of per fax op nummer 02/217.88.07.
  • per post op het adres: Steunpunt Schuldbemiddeling vzw, Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel
  • of per mail (scan) op info@steunpuntschuldbemiddeling.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief