Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

imprimer

De wet op het consumentenkrediet – praktische oefeningen aan de hand van een Excel-programma (anderhalve dag)

Om met een financiële instelling efficiënt te kunnen onderhandelen, moet je een diepgaande kennis van de wetgeving op het consumentenkrediet bezitten.
Deze opleiding laat je toe je kennis uit te breiden om optimaal te kunnen onderhandelen met een financiële instelling.

Na deze opleiding, zal je bekwaam zijn afrekeningen te controleren, belangrijke vastgestelde misbruiken te herkennen, simulaties te maken om te berekenen wanneer een afbetalingsplan een einde zal nemen en de juiste juridische argumenten te gebruiken om de gegrondheid van de verbintenissen na te gaan.

Je leert er ook hoe de door het Steunpunt ontwikkelde tools te gebruiken : excel-programma van berekeningen, checklist, modelbrieven en voorbeelden.

Inschrijvingsformulier van de opleidingen 2018-2019
Programma van de opleidingen in schuldbemiddeling 2018-2019
Date(s)
  • 6 mai 2019
  • 9 mai 2019
Horaire

* Van 9u tot 17u (maandag 6 mei 2019)
* Van 9u tot 13 u (donderdag 9 mei 2019)

Nombre max de participants

10

Prix

Zie inschrijvingsformulier

Formateurs ou intervenants
Sans réponse
Lieu

Steunpunt : Jubelfeestlaan 153-155, 1080 Brussel

Inscription
  • Hetzij door het bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te sturen per brief naar : Jubelfeestlaan 153-155 te 1080 Brussel of per fax op nummer 02/217.88.07.
  • Hetzij door het online formulier in te vullen.