Particulieren ? Hulp nodig ?

Welke zijn de voorwaarden om geheel of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand te krijgen ?

Hier vindt u een schema, overgenomen met de toestemming van Droits Quotidiens, met betrekking tot de rechtsbijstand om een beroep te kunnen doen op een advocaat.

Aan de hand van het boomdiagram kunt u nagaan of een persoon in aanmerking komt voor een tussenkomst van het BJB (Bureau voor Juridische Bijstand) om de gerechtskosten en honoraria te dekken.

In principe zal een persoon die deze steun geniet een eigen bijdrage van 20 € moeten betalen voor de raadpleging van een advocaat, alsook 30 € per gerechtelijke stap die hij of zij onderneemt. In sommige gevallen zal geen eigen bijdrage verschuldigd zijn en dekt de steun alle kosten verbonden aan het beroep op een advocaat.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat personen met een bijzonder statuut (OCMW, vreemdeling ... met uitzondering van minderjarigen) niet gegarandeerd onvoorwaardelijke toegang krijgen tot de rechtsbijstand. Er wordt namelijk rekening gehouden met alle inkomsten en bestaansmiddelen van een persoon om te bepalen of deze al dan niet recht heeft op rechtsbijstand.

Dit document bestaat enkel in het frans

Schéma aide juridique Droits quotidiens 2017

Agenda

augustus 2018 :

Niets voor deze maand

juli 2018 | september 2018

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief